Staże zawodowe w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość"

Uwaga uczniowie!!!

29 kwietnia  do 15 maja br. prowadzona jest rekrutacja uczniów na staże wakacyjne w ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość”.

Staże organizowane są w ramach kształcenia ogólnego w ramach przedmiotów matematycznych, informatycznych i przyrodniczych (geografia, biologia, informatyka). Obowiązuje limit miejsc: geografia -5, biologia -5, informatyka -6.

Każdy uczestnik projektu za realizację 100% godzin stażu (150 godz.) otrzyma stypendium stażowe za wykonywaną pracę (przyznawane jednorazowo w kwocie 1500 zł). Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz u doradcy zawodowego.

Zapraszamy do udziału!!!