Małopolska Chmura Edukacyjna - rekrutacja

b_300_300_16777215_00_images_plakat-chmura.JPGW dniu 03 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.


Zajęcia on–line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.


Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn,  z obszarów żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSL i T Wojnicz oraz z obszaru żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic CKZiU Tuchów, prowadzone będą zajęcia w obszarach żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15 uczniów/uczennic związanych z danym obszarem.

Zajęcia on-line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym. 


Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji na zajęcia on-line

2. Formularz zgłoszeniowy trzecia edycja - rok szkolny 2018/2019

3. Deklaracja i oświadczenia trzecia edycja - rok szkolny 2018/2019