Informacja dotycząca odbioru świadectw

Wydawanie świadectw, suplementów i informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 31.08.2018r. od godziny 8:00 w sekretariacie szkoły.