Informacja dla maturzystów

Wydawanie  świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 3 lipca  br. w godz. 10.00 - 14.00 w sekretariacie szkoły.