Stypendia Fundacji CORDARE dla zdolnych uczniów

Fundacja CORDARE powstała z myślą o ludziach potrzebujących pomocy, a w szczególności o zdolnych dzieciach i młodzieży, którym warunki bytowe nie pozwalają na rozwijanie w pełni swoich możliwości w dziedzinie kształcenia." 

Zachęcamy wszystkich  uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce do zapoznania się z informacjami na stronie Fundacji i złożenia wniosków stypendialnych (w terminie do 20 lipca 2018r.) 

http://www.cordare.eu/

http://www.cordare.eu/2018/06/22/nabor-wnioskow-o-stypendium/